Jak zarejestrować używany samochód kupiony w Polsce?

Kupno własnego używanego auta wiąże się z zyskaniem dużej swobody i komfortu. Proces ten jest obarczony również pewnymi obowiązkami. Jednym z nich jest konieczność zarejestrowania kupionego samochodu. Osoby, które już wcześniej miały z tym do czynienia traktują ten proces jak formalność. Ludzie, którzy dokonują rejestracji po raz pierwszy, powinni zwrócić uwagę na kilka spraw.

Dokumenty transakcyjne i związane z pojazdem

Po wybraniu pojazdu i sprawdzeniu jego historii, można przeprowadzić transakcję kupna-sprzedaży. Kupując auto od osoby fizycznej należy zawrzeć ze sprzedającym umowę kupna-sprzedaży, którą powinno się sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Kupując pojazd od osoby prawnej (firmy) otrzymujemy fakturę VAT. Przy zakupie, osoba kupująca otrzymuje dowód rejestracyjny i polisę ubezpieczeniową OC pojazdu. Warto jednak pamiętać, że w momencie zakupu auta, prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniem przechodzą na kupującego. Nowy właściciel może korzystać z OC do końca jego ważności lub wypowiedzieć umowę w ciągu 30 dni i zawrzeć ją z nowym towarzystwem. Dalsze korzystanie z polisy sprawi, że ubezpieczyciel przeliczy wysokość składki i zażąda dodatkowej płatności lub zwróci nadpłatę. Czasami możemy otrzymać kartę pojazdu czyli dokument z danymi identyfikacyjnymi auta, parametrami technicznymi, itp.

Uregulowanie podatku od czynności cywilno-prawnych

Kupując samochód od osoby prywatnej istotne jest uregulowanie podatku od czynności cywilno-prawnych o wartości 2% ceny kupowanego pojazdu. Należy zapłacić ten podatek w ciągu 14 dni począwszy od daty zawarcia umowy. W związku z tym podatkiem należy wypełnić deklarację PCC-3 i złożyć ją w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania kupującego. Z podatku tego zwolnione są samochody, których wartość wskazana na umowie jest mniejsza niż 1000 zł. Podatek ten nie jest również naliczany, gdy sprzedawcą jest firma wystawiająca fakturę VAT.

Rejestracja auta i koszty związane z nią

Rejestracji dokonuje się w starostwie właściwym dla miejsca zamieszkania nabywcy pojazdu. Aby zarejestrować pojazd, potrzebne są dokumenty, takie jak:

  • wniosek wypełniony przez właściciela,
  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • dowód własności auta (faktura VAT albo umowa kupna-sprzedaży),
  • karta pojazdu (jeśli została wydana),
  • dowód rejestracyjny,
  • stare tablice rejestracyjne.

Cena nowych tablic to 80 zł, a w przypadku indywidualnych tablic, należy zapłacić 1000 zł. Naklejki legalizacyjne kosztują 11 zł, a nalepka na szybie pojazdu to koszt rzędu 16,50 zł. Za dowód rejestracyjny należy zapłacić 48 zł, a pozwolenie czasowe kosztuje 12 zł. Obowiązują również opłaty ewidencyjne w wysokości 50 gr za dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepkę kontrolną i legalizację tablic. Standardowo rejestracja kosztuje 170 zł. Opłatę należy wnieść w kasie urzędu lub wpłacić ją na stosowne konto (w tytule wpłaty należy podać numer VIN rejestrowanego auta).

Kupno auta od osoby mieszkającej w tym samym powiecie jest dużo łatwiejsze. Wystarczy dostarczyć do urzędu tablice w celu ich legalizacji. Można więc zaoszczędzić 80,50 zł na tablicach i opłacie ewidencyjnej. Na okres 30 dni wydawane jest pozwolenie czasowe (tak zwany „miękki dowód”), a po maksymalnie 30 dniach można odebrać właściwy dowód rejestracyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *